เพิ่มข่าวเครือข่ายคลิกที่นี่
BANKHLONGKHUD SCHOOL, THEPHA : Learning Outside, Opening World Wide  
BANKHLONGKHUD SCHOOL, THEPHA : We Welcome IdilAdha 1440H.  
BANKHLONGKHUD SCHOOL, THEPHA : Community Relations for Charity Event  
BANKHLONGKHUD SCHOOL, THEPHA : Nutritious & Tasty Breakfast  
BANKHLONGKHUD SCHOOL, THEPHA : Fluoride Coating Activity  
BANKHLONGKHUD SCHOOL, THEPHA : Students' Home Visit  
BANKHLONGKHUD SCHOOL, THEPHA : Student Council Election 2019  
ประกาศผลการคัดเลือกและขึ้นบัญชีบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติงานธุรการโรงเรียนโรงเรียนบ้านสะพานหัก